door Martin Hoek

Deze eerste zaterdag van november konden wij ons opnieuw inzetten voor de boomkikker. Niet in het Aamsveen, het Witte Veen of Smalenbroek, maar op particuliere grond van een aantal boeren die zich verenigd hebben onder de naam Stalesch (Stichting Agrarisch Landschapsbeheer Eschmarke).

Welkom met koffie en krentewegge

We werden gastvrij ontvangen bij de familie Varvik aan het Lappenpad. Een kopje koffie of thee met krentenwegge ter verwelkoming en ,wie er trek in had, kon een groene kikker verorberen! Het organisatieteam werd vriendelijk en ondeugend ondersteund door hond Gismo, die nog wel eens een boterham of krentenwegge wilde weghappen op een “onbewaakt” ogenblik.

Uitleg over de werkzaamheden

We werden weer helemaal bijgepraat en geïnstrueerd door onze roerganger Erik Rolevink. Daarbij even onderbroken door de felicitaties uit handen van JanWillem ten Cate voor Erik, wegens zijn verdienste van een tweede prijs bij de Overijsselse Vrijwilligersprijs 2015. Proficiat Erik! Hoe klinkt de roep van een Boomkikker

Ook Gismo vond de boomkikkergeluiden van Hans Rolevink erg interessant! Daarna konden we aan de slag. We werden ingedeeld in 4 groepen voor 4 verschillende lokaties, waarvan drie met kikkerpoelen en een houtwal.

Hooi afvoeren

Zo was daar het Holziksvèèld (lokatie D), waar de grootste groep aan het werk kon. Hier kon grasmaaisel rondom "poel 57" afgevoerd worden, elzen langs de waterkant teruggezet worden en een boomsingel uitgedund/gerooid worden.

Opnames voor de film over de Boomkikker

Speciale aandacht was er voor filmsterretje Amelie Schaap die de kijker door een korte film over de Enschedese boomkikkers zal leiden. Deze film wordt gemaakt door Joop van Breda en Rob Nijland in opdracht van IVN en EnHOe.

Jong en oud helpt mee met zagen

Zagen van groot tot klein. Mooi dat de zagen extra scherp waren aangeleverd. Pauze met erwtensoep en een toespraak van de voorzitter van StalEsch

Pauze in de stal met erwtensoep met rookworst en een bedankje voor onze enthousiaste inzet door voorzitter Gerrit Lutke Holzik namens Stalesch. Opslag verwijderen en waterplanten uit de poel harken

Op lokatie C werd de lichtinval van "poel 29" verbeterd door vooral aan de zuidkant de beschaduwing door bomen te verwijderen. Kikkers houden er van als, in het voorjaar, de poel lekker opgewarmd wordt door de zon. Vera en Wilma harkten ook meteen overtollige waterplanten uit de poel. Met zijn allen zagen en slepen

Hier wordt een deel van de boomsingel gerooid bij basisbiotoop Allemansvèèld . Met het doel om takkenrillen te maken. Op de rillen zullen zich snel braamstruiken gaan vestigen, een favoriete plek voor boomkikkers. Bij deze lokatie (B) zijn drie grote poelen aanwezig. Verwijdern van Vogelkers

In deze houtwal (lokatie E) werd Amerikaanse vogelkers verwijderd. Een stukje exotenbestrijding van een boom die wel erg opdringerig is (maar ook uitstekend brandhout levert). Zo, nu mogen de boomkikkertjes hun best gaan doen! Wij hebben ons werk (weer voor een deel) gedaan. Dank voor ieders inzet! Meer foto’s zijn te zien op: Natuurwerkdag Eschmarke - Foto's Martin Hoek