door: Erik Rolevink met foto’s van o.a. Dirk Brandt

V20160924

Op deze warme 24e september hebben we ons adoptiegebiedje weer eens vertroeteld. Niet eerder hadden we “ons” Varviksveld trouwens zo droog gezien. Zelfs in de centrale kwelpoel stond dit keer geen water.
Een week van te voren had eigenaar Hendrik Jan zijn naastgelegen veldje al gemaaid met trekker en maaibalk. Daar wordt de hoeveelheid maaisel nu elk jaar minder, een goed teken dat de gewenste verschraling doorzet. Opvallend hoeveel jonge heide hier nu al groeit. Ook veel plekken met mos. En op veel plaatsen breidt de Moeraswolfsklauw zich flink uit. Fantastisch om hier zwermen van deze zachtgroene stengels tegen te komen.
De donderdag er voor  hadden Gé, Hans en ik plekken met Pijpestro aangepakt met onze bosmaaiers. Dat gras komt weliswaar steeds terug maar het wordt elk jaar minder hoog. Nu was het dus hooien en afvoeren geblazen. Ook dit maaisel was supersnel droog geworden, het opharken en afvoeren naar de bosrand was dus sneller klaar dan verwacht.
In de pauze kwam Hendrik Jan ons trakteren op lekkere baksels van zijn vrouw Janet. Daarna was er tijd over om andere precisieklusjes uit te voeren. Gé ging verder met afsteken van uitlopers op de stobben van de voormalige tussenwal. We willen hier een open verbinding tussen het Varviksveld en het nieuwe stuk houden. De grote Gagelstuik is weer bevrijd van ingegroeide opslag. Verder zijn hier en daar boompjes op het veld verwijderd en is er een stukje oude dopheide geplagd. Dit keer op de lemige plek waar Wieger Schurink in maart 2009 een begin had gemaakt. Daar groeien inmiddels ook al Wolfklauwen.
Door de jaren heen hebben we het Varviksveld steeds zien veranderen, elke werkdag vallen ons weer nieuwe dingen in het oog. Meestal zijn het mooie verrassingen zoals de vele Klokjegentianen. Maar wat moeten we denken van het oprukken van veenmosbulten? We zien ze nu ook in de buurt van het centrale kwelgebied. Zouden de condities van het grondwater misschien aan het veranderen zijn? Welke deskundige ecoloog wil er eens naar kijken?
Het werd al snel (te) warm op het Varviksveld dus zetten we er een punt achter. Want daar was ook al Karel met een grote pan tomatensoep.