door: Erik Rolevink met foto’s van Dirk Brandt, Anton Heuven en Hans de Wolf

Al tien jaar draagt EnHOe bij aan het beheer van het Varviksveld, een nat heideterrein van Janet en Hendrik Jan Verveld. Dat doen we twee keer per jaar. In het najaar wordt er gemaaid en gehooid en in het voorjaar pakken we de andere klussen aan. Inmiddels hebben we al heel wat uurtjes doorgebracht in dit natte stukje natuur.


Dit keer verzamelden zich drieëndertig deelnemers bij het hek aan de Schukkinkweg. Een kleine groep daarvan ging meteen op pad om onze collega’s van Natuurwerkgroep Ecozone Glanerbrug bij te staan, een kilometer verderop. We hebben van coördinator Bert Bloksma vernomen dat dat geslaagd is verlopen.
Op het Varviksveld gingen we aan de slag met het knippen en zagen van jonge berkjes en wat vuilbomen. Dat is een steeds weerkerend ritueel maar het blijft nodig. Doen we het namelijk niet dan verbost dit mooie stukje natte heide op den duur.


Een ander ploegje ging verder met plaggen. Dat doen we in het centrale stuk, daar waar de bodem nat en leemachtig is. Deze plagplekken worden dan langzaam weer veroverd door allerlei spannende plantjes zoals Zonnedauw en Moeraswolfsklauw, ook Klokjesgentianen kunnen hier opkomen. Maar de natuur neemt er wel de tijd voor, het kan jaren duren is onze ervaring. 
Van de plaggen hebben we hogerop een muurtje gebouwd, oost-west verlopend, dus met een zonkant en een schaduwkant. Dit is een experiment om meer variatie in het veld te krijgen. Tussen de plaggen kunnen b.v. insecten, zoals hommels een nest maken. Ook kan de warme kant geschikt zijn voor zonnebadende hagedissen.

Wat ons elke keer weer verbaast, is de gigantische hoeveelheid troep die er in de sloten langs de Schukkinkweg wordt weggegooid door gebruikers van deze sluipweg. Onze prikploeg onder leiding van Anton heeft er 17 afvalzakken met voornamelijk blikjes en plastic flesje verzameld!Ondanks de voorspellingen bleef het de hele ochtend droog en de zon kwam door, de vogels zongen en we konden de lente al ruiken. De inwendige EnHOe-er kwam ook niets te kort: Janet Verveld was al vroeg langsgekomen om ons haar “pauzegebak” te brengen. En na afloop was Karel er weer met zijn home made soepen. Opnieuw een geslaagde werkdag!

Nog wat meer foto's in dit: fotoalbum