door MaS'er Pablo met aanvullingen door Erik Rolevink

Hallo mijn naam is Pablo Ravenstijn Alvarez, ik ben 14 jaar oud en ik doe mijn Maatschappelijk Stage bij natuurwerkgroep EnHoe. Ik ben mijn Maatschappelijke Stage hier gaan doen omdat vrienden van mij hier ook hun stage deden en het leek me wel gezellig om er dan ook stage te gaan lopen.
En natuurlijk om te helpen met het verbeteren van de natuur.


De verschillende werkzaamheden op het Varviksveld
Deze stagedag hebben we gewerkt op het Varviksveld dat zich bevindt in Zuid-Esmarke. Hier hebben we de grond lopen plaggen en dan met kruiwagens van de blokken grond van het plaggen iets verderop een soort muurtje gemaakt. Het plaggen hebben we gedaan omdat de heide daar niet meer zo goed was en door het plaggen ontstaat er ruimte voor nieuwe heide om er te gaan groeien. En dan kunnen er ook weer zeldzame planten groeien zoals de Moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundata) en de Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe).
Verder hebben we hier ook planten uit de grond gehaald en boompjes gezaagd. Toen de pauze er was rond 11 uur kwamen er ook mensen langs met eten. Na de pauze begonnen we met zagen van een groepje kleine boompjes. Daarna mochten twee vrienden van mij en ikzelf ook een iets dikkere boom zagen die daar op de heide stond. We hadden uiteindelijk niet genoeg tijd om die boom om te krijgen, dat is wel jammer maar we hebben het tenminste geprobeerd. Toen was het al weer tijd om te gaan stoppen en alles op te ruimen om naar huis te gaan.

Aanvulling door Erik:
Tussen de plaggen kwam een Levendbarende Hagedis te voorschijn. De hagedisje was kennelijk door een spade geraakt en liet als reactie zijn staart los. Het lichaamsdeel bleef nog een tijdje kronkelen, terwijl de hagedis zichzelf niet bewoog, een afleidingsmanoeuvre om zijn belager op het verkeerde been te zetten. We hebben het beestje (zonder staart nu) in de plaggenwal gezet, misschien overleeft hij deze aanslag, hagedissen hebben en groot herstelvermogen. We zijn in ieder geval blij dat er nog steeds een populatie Levendbarende Hagedissen is op het Varviksveld. Ons werk moet ook zorgen voor het behoud van deze dieren. 

Behalve het plaggen is er ook flink doorgewerkt aan het verwijderen van de tussenwal. Alle struiken zijn hier grondig uitgegraven. We zullen deze strook straks in het voorjaar kort afmaaien zodat er een vloeiende overgang tussen de oude en nieuwe heide tot stand komt.
In de pauze kregen we bezoek van de eigenaren van het terrein, Janet en Hendrik-Jan Verveld van erve Het Derkink. Zij trakteerden op krentenwegge omdat ze de dag er voor opa en oma waren geworden.
Deze werkdag was breed in de kranten en social media aangekondigd dus wij verwachtten een ware stormloop van nieuwelingen. Nou, dat bleek dit keer mee te vallen, de  enige onbekende die kwam opdagen was een fotograaf van Huis-aan-Huis Enschede, dat leverde nog een leuke foto op in dit blad