door: Wim Stege

Met het vertrek van Roel, jarenlang een van de drijvende krachten van onze donderdaggroep, was het even zoeken naar een goed georganiseerd vervolg. Maar dat is allemaal gelukt. Een groepje heeft nu gezamenlijk het werk van Roel opgepakt en regelt samen of per toerbeurt het werk.
In de uitnodiging per mail stond dat we deze week net als voorgaande weken weer aan het werk gaan op Hof Espelo. Alexander, de terreinbeheerder, wilde graag twee doorgangen vrijgemaakt zien van ongeveer 4 tot 5 meter breed als laag begroeide verbindingen tussen het heidegebied en de Eschbeek, waarachter de weide van boer Voogd begint.Met 13 man gingen we aan de slag. De plekken waar de doorgangen moesten komen waren keurig gemarkeerd met een rood–wit lint. Hans, de coördinator van deze dag, legde nog eens kort uit wat precies de bedoeling was. Zoals wel vaker denk je eerst dat het onbegonnen werk is, zoveel struiken stonden er. Maar al gauw ontstond als vanzelf een verdeling van taken en gingen de eerste schoppen de grond. Vrijkomende struiken werden in de bosrand weggewerkt om zo weer een schuilplaats te zijn voor kleine dieren. Het zweet gutste menigeen over het voorhoofd, volgens de ene groep omdat er hard werd gewerkt, anderen vonden dat het gewoon vochtig weer was.
Aan het eind van een prachtige werkdag was het door Alexander gevraagde helemaal klaar. Vlinders, reeën en andere dieren kunnen nu gemakkelijker bewegen tussen de weide en de heide. En voor onze groep was het weer lekker om op een erg mooie plek bij goed weer een klus in de natuur te klaren.