door: Wilbert Kallenberg (tekst en foto's)

Mooi werk, jongelui!

Zwermen ganzen vlogen boven onze hoofden. De meesten gingen zuidwaarts, maar merkwaardigerwijs af en toe een groep in tegenovergestelde richting. Ook in de ganzensamenleving een tweedeling? Of gewoon net zo eigenwijs als daar op de grond?Wie het gegak van de ganzen verstaat, hoorde duidelijk wat ze elkaar toegakten over wat daar beneden gebeurde: mooi werk, jongelui! Nou ja, jong was gedeeltelijk waar, maar van lui was toch echt geen sprake. Mooi werk wel.

Met 33 vrijwilligers het heideveld op en niet zomaar. Rob Meulenbroek vertelde ons duidelijk wat er moest gebeuren. De tweedeling hier viel ons niet zwaar. De schopploeg ging de berkjes en wilgen te lijf, met een potige els als tussendoortje, terwijl de trek- en knipschaarploeg de dennetjes om zeep hielp. Zo schopte de een het ver en was de ander geknipt voor dit werk..

Waar de winkels zich al uitleven in het kerstgebeuren, gingen wij nog een stapje verder en vierden een soort van oud en nieuw. In die zin dat er vrijwilligers waren die hier al vele, vele - wat zeg ik - zéér vele jaren werkten, terwijl - en dat is altijd een feest - we ook nieuwe enthousiaste vrijwilligers konden verwelkomen. De nestor en grote inspirator van de Duivelshofgroep kwam zien hoe wij hier behoedzaam aan het werk waren.

In de pauze was er nog een huldiging, zie foto’s. Na de pauze werd het werk voortgezet en kwam de cursusgroep Natuurfotografie van IVN Oldenzaal-Losser e.o. nog langs. Zij hadden vandaag een praktijkochtend op Duivelshof. De soep en broodjes, als altijd voortreffelijk geregeld door Natuurmonumenten, sloot deze gezellige Natuurwerkochtend af. Boven onze hoofden kwam het afscheidsgegak: Mooi doan, jongeleu!

Naschrift van de redactie
Meer foto's zijn te vinden op de website van EnHOe met deze link. De huldiging in de pauze betrof Rolf ter Stege, coördinator van onze woensdaggroep. Hij kreeg de 'groene speld' uitgereikt omdat hij de hectometerpaal van 100 werkochtenden bij EnHOe (ruim) is gepasseerd. Inmiddels hebben al 31 leden deze EnHOe+100+pin gekregen en zij mogen zich daarom leden van verdienste noemen. Applaus!