door: Rolf ter Stege

Een bericht van onze woensdaggroep.
Bij eerdere werkzaamheden op de heide van Zonnebeek is ons oog gevallen op een wat laag gelegen plek In het aanpalende bos. Deze laagte stond vol met stevige wilgen. Vermoedelijk was hier sprake van een dichtgegroeide poel. Op een bepaald gedeelte was nog enig riet zichtbaar tussen de wilgen.
In overleg met de rentmeester en de bosbaas is besloten dat wij de wilgen zouden verwijderen op een later tijdstip in het jaar.
Ná de zomer, wanneer er geen water meer in zou staan. Nu hebben we een droge en warme zomer gehad, dus de poel stond al lang droog voordat we zouden beginnen. Nadat we de wilgen zouden hebben verwijderd, zou de poel weer uitgegraven worden met groot materieel  door een aannemer die wel vaker klussen doet voor Het Zonnebeek.
Omdat we niet precies wisten hoe lang we hiermee bezig zouden zijn, zijn we op woensdag 24 augustus met een ploegje van
9 personen begonnen met de eerste zaagsessies aan de kant waar de poel het makkelijkst bereikbaar is. Het was een klus,
die voordat de poel weer vol water zou komen te staan, af moest zijn. Een afgerond project dus.
De wilgen groeiden schuin en kris kras door elkaar. Het leek wel op een broekbos, of mangrove. Een jong oerwoud eigenlijk. Nog niet zo gemakkelijk om hierin te werken. De bomen en takken hebben we ver op de voormalige oever van de vijver gelegd. Flinke stapels werden het. De bedoeling is die te verwerken met een shredder tot kleine stukjes. Al gauw bleek dat we met de woensdag groep alleen, vele weken bezig zouden zijn. Hulp kwam van de vrijdag groep op drie dagen.

In elkaar gevlochten takken met mos; plastic lokeend die al 20 jaar in de vijver lag; deelnemers die dikke wilgenstammen zagen

Toen we ongeveer halverwege de klus waren, ben ik eens naar het einde van de poel gebanjerd, en wat zag ik daar?
Een plastic lokeend aan een koord met een grondpen. Die lokeend heeft daar zeker al meer dan 20 jaar gelegen!
Hierdoor werd duidelijk dat het een vijver betrof, dus geen poel. De heren Van Heek waren gek op de jacht, dus dat verklaart de aanwezigheid van dit kunststof overblijfsel uit het recente verleden. Gewoon vergeten die eend.
Wij hebben de wilgen afgezaagd, maar niet de wortels verwijderd. Je moet je voorstellen dat die wortels allemaal in elkaar zitten, voor ons dus ondoenlijk. Ook ligt er een dik pakket van bladeren, niet alleen van de wilgen, maar ook van de bomen aan de rand van de vijver. Inmiddels zijn onze werkzaamheden afgerond, en kan de aannemer aan het werk.
Resumerend: 4½ weken gewerkt in de droge vijver, op negen dagen met in totaal 296 werkuren.
Voor geïnteresseerden: Ik heb contact met de aannemer en hou de vervolgwerkzaamheden in de gaten, en zal dit melden in de uitnodiging van de woensdag groep.