door: Erik Rolevink, foto Norbert Osterholt

Vrijwiligers die samen in de heide zitten en staan tijdens de pauze
Op 22 oktober is er weer gewerkt in het Duitse Hündfelder Moor, vlakbij de rijksgrens. Met meer dan 50 deelnemers, de meeste dit keer uit Duitsland, werden berken aangepakt in het veen. Scholieren en leerkrachten uit Ahaus  verzamelden de afgeknipte berkentwijgen. Op school zullen ze daar bezems van maken zoals die vroeger gebruikt werden. Gelukkig hoefden niet alle berkjes afgeknipt te worden. Alleen de wat grotere waar schapen niet meer bij kunnen. Er wordt hier namelijk ook een schaapskudde ingezet voor de begrazing. Heel bijzondere schapen zijn dat: de zogeheten Moorschnucken die ook de leverancier zijn van de beroemde Moorschnuckengrillwürstchen (27 letters!) die weer traditioneel konden worden gegeten na afloop van deze geslaagde dag. Op 18 februari 2023 zijn onze Duitse vrienden weer bij ons uitgenodigd voor de 23e internationale werkdag.