door: Ferdy Rotman

Op zaterdag 23 september gingen wij weer aan de slag op het Varviksveld. In 2006 kregen wij de vraag of wij dit terreintje zorgvuldig wilden gaan onderhouden om zo de unieke flora in stand te houden. Inmiddels doen wij ruim 16 jaar het onderhoud op het Varviksveld. De eigenaars van het terreintje maaien elk jaar het nieuwe ontgronde perceel van het Varviksveld. Sinds twee jaar maait EnHoe zelf ook een gedeelte met bosmaaiers om zo meer diversiteit aan structuur in het perceel aan te brengen. 
Traditiegetrouw hebben wij het nieuwe heideperceel ontdaan van maaisel. Ditmaal lag er meer maaisel dat wij gewend zijn in verband met het natte voorjaar. Het maaisel werd bij elkaar geharkt door twaalf enthousiastelingen die geen zin hadden om op een zaterdag uit te slapen. Het maaisel werd vervolgens netjes in de bosrand gelegd met behulp van kruiwagens.
In de pauze deden wij ons tegoed aan het lekkers die Koort Verveld, de eigenaar van het terrein, ons bracht. 

Personen die op een grasland het hooi aan het verwijderen zijn
Na de pauze gingen wij verder met het opruimen van het maaisel. Plantensoorten zoals de stekelbrem en blauwe zegge zijn ons dankbaar!
Na afloop wachtte er lekkere warme soep op ons!