door: Wilbert Kallenberg

Baken in de storm

Storm woedde over ons land en daarbuiten. Roerige tijden in de wereld, niet alleen door de storm. En dan was de Dinkel ook nog ver buiten de oevers getreden met woelige baren. “Saevis tranquillus in undis”, “Rustig te midden der woelige baren”, lijfspreuk van Willem van Oranje en van alle Oranjes daarna tot en met Willem-Alexander aan toe. De spreuk heeft via een opmerkelijk misverstand ook nog te maken met de ijsvogel, die trouwens op het in 2017 aangeschafte vorstelijk servies prijkt, zoals met deze link te zien is.

En dan wordt het zaterdag 4 november: de landelijke Natuurwerkdag.
Al jaren op de eerste zaterdag van november, standvastig, staat als een huis: een baken in de storm, baken in de tijd.
Niet het hof der Oranjes, maar De Duivelshof was de locatie waar een ferme groep van vrijwilligers van IVN Oldenzaal-Losser e.o. en EnHOe aan de gang ging onder de bezielende leiding van Marcel Meenhuis, die liet zien dat een medewerker van Natuurmonumenten metterdaad mee werkt.

Deelnemers aan het werk met boompjes uitsteken op de heide

Als je de dennetjes en de berken op de hei niet intoomt, verdwijnt de hei en wordt het een woud, hoewel de naam Van-der-Woude-heide niet misplaatst zou zijn. Sommigen hadden ’s ochtends al de griepprik in ontvangst genomen en dat was kennelijk een geschikte prikkel om met grote voortvarendheid de dennetjes veelal met wortel en tak te verwijderen. Als een tornado over de hei is wellicht wat overdreven, maar rap een beetje was het zeker, met een geweldig mooi resultaat. Behalve de royale aanwezigheid van beenbreek, was het volop aantreffen van de klokjesgentiaan een aangename verrassing. Bovenal was het aangename buiten zijn met zo’n gezellige groep wederom een heerlijke ervaring, die afgesloten werd met soep en broodjes, ons toebedeeld door Natuurmonumenten. Met grote voldoening gingen we huiswaarts.

Deelnemers zitten bij elkaar in het gras tijdens de pauze. Op de achtergrond een aanhangwagen voor gereedschap