door: Wilbert Kallenberg, IVN Oldenzaal-Losser

Over nul en velerlei waarde
Was het de lokkende roffel van de specht of de tetterende toeter van Erik die maar liefst 56 vrijwilligers naar de Vlijertse Meden deed komen? Na korte inleidingen van landgoedeigenaar Jan Deterd Oude Weme en Erik gingen we in diverse groepen aan de slag. Op deze zonovergoten zaterdagmorgen zoemden de zagen en tingelden de tangen door de welig tierende takken.

door: Anton Heuven
 

 
Op de laatste dag van januari hebben we weer een mooi rijtje wilgen geknot langs de Moorvenweg.
Op de linkerfoto is te zien dat we de "even nummers" hebben gedaan, volgende keer pakken we dan weer de oneven nummers. Steeds om en om. Op die manier kunnen de wilgen flinke tenen ontwikkelen. Voor deze twijgen is nog steeds veel belangstelling, vroeger werden ze veel gebruikt voor vlechtwerk.  

door: Erik Rolevink met foto's van Norbert Osterholt (NABU)Deze dag vond plaats op zaterdag 8 februari bij Natuurmonumenten op hun "Stepelerveld" zoals zij dit gebied hebben gedoopt. Wellicht zou het beter Goorsche Veld of Hanenberg genoemd kunnen worden omdat het eigenlijke Stepelerveld ergens anders ligt. Maar dat zijn details in de marge waarover we niet moeilijk gaan doen... In ieder geval is het een interessant gebied wat natuur betreft en dus ook qua cultuurhistorie. Door het huidige bos waar we met meer dan 50 vrijwilligers uit Duitsland en Nederland aan de slag gingen, verliep vroeger de oude weg van Beckum naar Buurse en vlakbij loopt langs de Hagmolenbeek een oude markegrens.