door: Erik Rolevink, met foto’s van Hetty van den Nieuwenhuizen

Op de landelijke Natuurwerkdag hebben in heel Nederland 15119 deelnemers, waarvan 1206 basisschoolleerlingen, zich ingezet voor het leefgebied van (bedreigde) planten en dieren. Een van de locaties op zaterdag 5 november was het Aamsveen, aan de slag met EnHOe.Deelnemers aan het zagen in een houtwal en een kind rust uit tussen de stronken

Ook op onze locatie deed veel jeugd mee. We hadden hier in totaal 104 deelnemers, een nieuw record voor EnHOe, en daarbij waren 37 kinderen! Bij ideaal weer konden die zich o.a. uitleven op een grote houtwal. De opdracht luidde: ‘alles moet er strak af op kniehoogte’ en al snel gingen de eerste boompjes tegen de vlakte. Met zoveel zagende en knippende handjes kreeg de houtwal al gauw een heel ander aanzien. De eerste 7 of 8 jaar hoeft EnHOe hier dus niet meer naar toe!

door: Anton Heuven

Een bericht van onze vrijdaggroep.
Op het Hegeveld (voor de kenners: Hegeveld 3) zijn we bezig om het perceel van Amerikaanse vogelkers te verlossen. Van de 5 bomen die je er ziet zijn er wel 3 vogelkersen.
Na aanvankelijk de traditionele methode te hebben gevolgd (schillen en omzagen of geheel uitgraven), zijn we nu overgegaan tot andere methoden: zoals het maken van ‘pruikenbomen’.
In het Usselerveen hebben we al geëxperimenteerd met deze methode en het resultaat lijkt goed. Deze methode houdt in: de boom schillen en ruim boven kniehoogte afzagen. Doordat er dan minder licht op de bodem komt krijgen zaailingen geen kans. De jaren erop hoef je alleen het geschilde deel te controleren en eventueel bij te werken. De boom zal daarna spoedig afsterven. Bijkomstigheid: veel leden van onze groep zullen volgende winter weinig gas nodig hebben 😊

Op de eerste foto zien we twee kleine dennenappeltjes met daaruit groeiende paddenstoeltjes, slecht te fotograferen zo klein waren ze. De dennenappeltjes zijn gevonden door de kleindochter van Geert Bekkering, tja een kind heeft scherpe ogen. De tweede foto is genomen van het pruikenboom-experiment in het Usselerveen; opvallend is dat er weinig zaailingen zijn.

Paddestoelen die groeien uit een denneappel en stammen Vogelkers met een kroon van uitlopers met groene bladeren

door: Erik Rolevink, foto Norbert Osterholt

Vrijwiligers die samen in de heide zitten en staan tijdens de pauze
Op 22 oktober is er weer gewerkt in het Duitse Hündfelder Moor, vlakbij de rijksgrens. Met meer dan 50 deelnemers, de meeste dit keer uit Duitsland, werden berken aangepakt in het veen. Scholieren en leerkrachten uit Ahaus  verzamelden de afgeknipte berkentwijgen. Op school zullen ze daar bezems van maken zoals die vroeger gebruikt werden. Gelukkig hoefden niet alle berkjes afgeknipt te worden. Alleen de wat grotere waar schapen niet meer bij kunnen. Er wordt hier namelijk ook een schaapskudde ingezet voor de begrazing. Heel bijzondere schapen zijn dat: de zogeheten Moorschnucken die ook de leverancier zijn van de beroemde Moorschnuckengrillwürstchen (27 letters!) die weer traditioneel konden worden gegeten na afloop van deze geslaagde dag. Op 18 februari 2023 zijn onze Duitse vrienden weer bij ons uitgenodigd voor de 23e internationale werkdag.