door: Erik Rolevink met foto’s van Dirk Brandt

Op zaterdag 28 oktober hadden we ook nog onze jaarlijkse “Duitse Dag” kunnen inpassen. Met dank aan Christoph Rückriem van het Biologische Station Zwillbrock. Met 17 Duitse en 19 Nederlandse deelnemers waren we dit keer bijna in evenwicht. De Duitse NABU-ploeg van Rolf Souilljee ging aan de slag met motorzagen. In het Venn werden grote dennen daarmee aangepakt. Wij hielden ons bezig met de iets kleinere bomen. Alle afgezaagde takken werden weer volgens de NABU methode onder een paar vliegdennen gestapeld. De bedoeling is dat het Graeser Venn zoveel mogelijk verlost wordt van bomen die veel water verdampen en daar bijdragen aan de verdroging. Het moet straks weer een echt zompig veen worden.

door: Erik Rolevink

In het Aamsveen is weer een flinke strook berkenopslag verdwenen. En dat was ook precies de bedoeling. Er werd driftig gezaagd, geknipt en vooral ook gesleept. Alle hout is bij het middenpad gelegd. Eens zien wanneer het daar opgehaald wordt. Onze nieuwe MaS’ers hielpen goed mee, ondanks een stevige bui regen.

door: Harrie Bruns met info van Erik Rolevink.  

 

 Zaterdag 23 september hebben we bij prachtig werkweer met 21 deelnemers het maaisel opgeruimd in het Varviksveld.
De morgen begon mistig maar de zon kwam er al gauw steeds meer door.

 

Eigenaar Hendrik Jan Verveld had tevoren zijn nieuwe stuk machinaal gemaaid met de trekker. Een deel van het maaisel daar -voornamelijk wilgjes - hebben we bij de oostelijke houtwal gedeponeerd. Dit keer niet alleen in de wal maar ook op een aantal plaatsen juist ervóór.
Hiermee ontstaat op den duur een golvende zoom, een meer geleidelijke overgang tussen het veld en de wal. Goed voor allerlei insecten.
Van het nieuwe stuk, dat we proberen te verarmen, kwam dit keer al aanmerkelijk minder maaisel af.