door: Harrie Bruns met info van Erik Rolevink.  

 

 Zaterdag 23 september hebben we bij prachtig werkweer met 21 deelnemers het maaisel opgeruimd in het Varviksveld.
De morgen begon mistig maar de zon kwam er al gauw steeds meer door.

 

Eigenaar Hendrik Jan Verveld had tevoren zijn nieuwe stuk machinaal gemaaid met de trekker. Een deel van het maaisel daar -voornamelijk wilgjes - hebben we bij de oostelijke houtwal gedeponeerd. Dit keer niet alleen in de wal maar ook op een aantal plaatsen juist ervóór.
Hiermee ontstaat op den duur een golvende zoom, een meer geleidelijke overgang tussen het veld en de wal. Goed voor allerlei insecten.
Van het nieuwe stuk, dat we proberen te verarmen, kwam dit keer al aanmerkelijk minder maaisel af. 

door: Harrie Bruns
Er is geen verslag van een deelnemer van onze vorige werkdag op zaterdag 9 september nabij De Lutte binnengekomen voor deze nieuwsbrief. Maar naar verluidt is er ondanks de regen toch flink gewerkt op 't heuiländeke van Jan Oldekamp. Volgens Erik was het desondanks prachtig weer om te werken.
Volgens onze checklist hadden zich 12 mensen niet door Buienradar laten afschrikken..
Om de bijzondere grote natuurwaarde van dit hooilandje in stand te houden moet er dus toch regelmatig (eens per jaar) worden gemaaid en het maaisel afgevoerd. Maar zware voertuigen kun je hier niet hebben.

door: Erik Rolevink met foto’s van Dirk Brandt, Anton Heuven en Hans de Wolf

Al tien jaar draagt EnHOe bij aan het beheer van het Varviksveld, een nat heideterrein van Janet en Hendrik Jan Verveld. Dat doen we twee keer per jaar. In het najaar wordt er gemaaid en gehooid en in het voorjaar pakken we de andere klussen aan. Inmiddels hebben we al heel wat uurtjes doorgebracht in dit natte stukje natuur.