door: Wilbert Kallenberg (tekst en foto's)

Mooi werk, jongelui!

Zwermen ganzen vlogen boven onze hoofden. De meesten gingen zuidwaarts, maar merkwaardigerwijs af en toe een groep in tegenovergestelde richting. Ook in de ganzensamenleving een tweedeling? Of gewoon net zo eigenwijs als daar op de grond?Wie het gegak van de ganzen verstaat, hoorde duidelijk wat ze elkaar toegakten over wat daar beneden gebeurde: mooi werk, jongelui! Nou ja, jong was gedeeltelijk waar, maar van lui was toch echt geen sprake. Mooi werk wel.

Met 33 vrijwilligers het heideveld op en niet zomaar. Rob Meulenbroek vertelde ons duidelijk wat er moest gebeuren. De tweedeling hier viel ons niet zwaar. De schopploeg ging de berkjes en wilgen te lijf, met een potige els als tussendoortje, terwijl de trek- en knipschaarploeg de dennetjes om zeep hielp. Zo schopte de een het ver en was de ander geknipt voor dit werk..

door: Wilbert Kallenberg

Nationale Natuurwerkdag header
K IJ V V

K IJ V V ?, nee geen zaterdagamateurvoetbalclub, maar de Kleine IJsvogelVlinder.
Dat “ijsvogel” in die naam, waar komt dat van? Is dat:

  • omdat hij net zulke mooie kleuren heeft als de ijsvogel?
  • omdat hij, net als de ijsvogel, vliegt in vochtige bossen met beken?
  • omdat hij net zulke mooie duikvluchten maakt als de ijsvogel?

Het meest waarschijnlijke antwoord lees je verderop.
Om de K IJ V V draaide het op de Landelijke Natuurwerkdag, locatie Lonnekerberg. Maar liefst 83 mensen, jong en oud, hadden zich aangemeld. Ruimte creëren voor de K IJ V V. Dat wil zeggen, langs de bospaden het bos wat terugzetten, met inhammen, waar de K IJ V V van profiteert. Halfschaduw: daar houdt hij van.
Het gaat niet zo goed met de K IJ V V. De grootste populaties bevinden zich op dit moment in Twente. Hier in Twente liggen dus mooie kansen op verdere verbetering. En die werden aangegrepen. Zagen en knippen naar hartenlust. Afgezaagd was het niet: de flinke berken waren een behoorlijke uitdaging.
De organisatie vandaag zat perfect in elkaar. Erik en zijn team hadden alles tot in de puntjes verzorgd. Op zeven locaties werd er stoer gewerkt. Op een van de locaties werd de begraafplaats van de familie Blijdenstein weer mooi opgeknapt. Op onze locatie gingen de gedachten nog uit naar Jacques Bielen. Onder de bezielende leiding van Jacques hadden we jaren geleden in deze buurt ook met EnHOe samen gewerkt.
Er is heel wat werk verzet. En het was heel gezellig. Wij, als K IJ V V’ers, Kwaliteitsvolle, IJverige, Vlindergebieden Verbeteraars, kunnen terugkijken op een zeer geslaagde Natuurwerkdag.
O ja, dat antwoord. Als je weet dat de Engelse naam van deze vlinder White Admiral is, maakt a) dus geen kans. En, hoewel de mannetjes van deze vlinder hun territorium verdedigen vanuit een hoge boom langs een bospad, is de razendsnelle ijsvogelduikvlucht voor onze fladderaars niet weggelegd. Blijft over: b).

door: Rolf ter Stege

Al is het maar een klein gebied van zo'n 8 hectare, toch staat er "onmeunig völle" Amerikaanse vogelkers. Heel grote 'joekels' met veel zaailingen in de buurt, maar ook veel uitlopers van stobben. Dus ogenschijnlijk niets nieuws. Wat wel opvalt dat er toch vrij lang weinig onderhoud is gepleegd, anders konden de vogelkersen niet zo groot zijn geworden. Het is dan ook geen wonder dat we er inmiddels heel wat keren - ik ben de tel kwijt - werkochtenden hebben doorgebracht in dat veen, nou ja veen, meer de brede bosrand er omheen.

Gelukkig heeft Landschap Overijssel de diepe sloot aan de wegkant ondieper laten maken. Dit om water vast te houden in het veen, zoals u wellicht weet. Echter de droge sloot is tevens een prima stalling voor de fietsen, waar dan ook dankbaar gebruik van wordt gemaakt.

Vrouwleu Angela en Monique bij de bosrand aan de slag    Omgewoelde plek met gerooide struiken
Vrouwleu Angela en Monique bij de bosrand aan de slag.        Omgewoelde plek met gerooide struiken.