door: Annelies Buyvoets

Verslag vrijdaggroep Usselerveen

Sinds oktober van dit jaar zijn we vogelkers aan het verwijderen in het Usselerveen, waar we eerder dit jaar de hei al vrij hebben gemaakt van dennetjes en berkjes in verband met het vernatten van dit gebied.
Het gebied waar men in het verleden alleen met laarzen doorheen liep is in de afgelopen jaren sterk verdroogd. Er gaan verhalen rond in onze groep dat men er vroeger geschaatst heeft op de zogenoemde eendenplas.

Het verwijderen van een stuk berkenbos en dennetjes geeft de natte heide in dit gebied weer de ruimte om te ontwikkelen en uit te breiden. Dit alles doen we voor behoud van de klokjesgentiaan, het heideblauwtje en de heikikker.
Het verwijderen van de vogelkers aan de randen was een immense klus maar we zijn bijna klaar en er is veel ruimte gekomen voor andere bomen en struiken. We zijn zelfs al begonnen met nieuwe aanplant van beukjes die de groei van de vogelkers moeten gaan tegenhouden!Met mist en nevel en een opkomende zon is het een prachtig gebied om te mogen werken en we genieten elke keer volop, zelfs als het af en toe regent. Verder heb ik van horen zeggen dat onze groep veel vrouwelijke natuurwerkers heeft. Zou het kunnen zijn dat we daarom zo hard opschieten?? Wie weet??

Nog even en we zijn klaar met het verwijderen van de vogelkers in dit gebied en dan wacht ons nieuw werk in poelen, het Kristalbad, het Smalenbroek en het Hegeveld.

door: Wilbert Kallenberg (tekst en foto's)

Mooi werk, jongelui!

Zwermen ganzen vlogen boven onze hoofden. De meesten gingen zuidwaarts, maar merkwaardigerwijs af en toe een groep in tegenovergestelde richting. Ook in de ganzensamenleving een tweedeling? Of gewoon net zo eigenwijs als daar op de grond?Wie het gegak van de ganzen verstaat, hoorde duidelijk wat ze elkaar toegakten over wat daar beneden gebeurde: mooi werk, jongelui! Nou ja, jong was gedeeltelijk waar, maar van lui was toch echt geen sprake. Mooi werk wel.

Met 33 vrijwilligers het heideveld op en niet zomaar. Rob Meulenbroek vertelde ons duidelijk wat er moest gebeuren. De tweedeling hier viel ons niet zwaar. De schopploeg ging de berkjes en wilgen te lijf, met een potige els als tussendoortje, terwijl de trek- en knipschaarploeg de dennetjes om zeep hielp. Zo schopte de een het ver en was de ander geknipt voor dit werk..

door: Wilbert Kallenberg

Nationale Natuurwerkdag header
K IJ V V

K IJ V V ?, nee geen zaterdagamateurvoetbalclub, maar de Kleine IJsvogelVlinder.
Dat “ijsvogel” in die naam, waar komt dat van? Is dat:

  • omdat hij net zulke mooie kleuren heeft als de ijsvogel?
  • omdat hij, net als de ijsvogel, vliegt in vochtige bossen met beken?
  • omdat hij net zulke mooie duikvluchten maakt als de ijsvogel?

Het meest waarschijnlijke antwoord lees je verderop.
Om de K IJ V V draaide het op de Landelijke Natuurwerkdag, locatie Lonnekerberg. Maar liefst 83 mensen, jong en oud, hadden zich aangemeld. Ruimte creëren voor de K IJ V V. Dat wil zeggen, langs de bospaden het bos wat terugzetten, met inhammen, waar de K IJ V V van profiteert. Halfschaduw: daar houdt hij van.
Het gaat niet zo goed met de K IJ V V. De grootste populaties bevinden zich op dit moment in Twente. Hier in Twente liggen dus mooie kansen op verdere verbetering. En die werden aangegrepen. Zagen en knippen naar hartenlust. Afgezaagd was het niet: de flinke berken waren een behoorlijke uitdaging.
De organisatie vandaag zat perfect in elkaar. Erik en zijn team hadden alles tot in de puntjes verzorgd. Op zeven locaties werd er stoer gewerkt. Op een van de locaties werd de begraafplaats van de familie Blijdenstein weer mooi opgeknapt. Op onze locatie gingen de gedachten nog uit naar Jacques Bielen. Onder de bezielende leiding van Jacques hadden we jaren geleden in deze buurt ook met EnHOe samen gewerkt.
Er is heel wat werk verzet. En het was heel gezellig. Wij, als K IJ V V’ers, Kwaliteitsvolle, IJverige, Vlindergebieden Verbeteraars, kunnen terugkijken op een zeer geslaagde Natuurwerkdag.
O ja, dat antwoord. Als je weet dat de Engelse naam van deze vlinder White Admiral is, maakt a) dus geen kans. En, hoewel de mannetjes van deze vlinder hun territorium verdedigen vanuit een hoge boom langs een bospad, is de razendsnelle ijsvogelduikvlucht voor onze fladderaars niet weggelegd. Blijft over: b).