door Lennart Hoek


We vertrokken van huis. We waren nog ruim op tijd en de reis duurde niet heel lang.
Toen we aankwamen kregen we uitleg over wat we moesten doen en we kregen handschoenen.
We werden gewaarschuwd voor de greppels en watertjes in het veen. De opdracht was om jonge berkeboompjes te wieden. Vooral op de schroeiplekken (op deze plekken had het veen gebrand) moesten we de berkeboompjes wieden.

door Harrie Bruns

Nog 18 Enhoe-ers hadden de weg naar het 'verre' Punthuizen gevonden, deze uithoek, verstopt achter het Lutterzand en pal tegen de grens gelegen. In totaal waren we wel met meer dan 25 personen op deze gezamelijke werkdag met IVN-Oldenzaal en Losser. Twee Enhoe-sters waren zelfs helemaal uit Enschede komen fietsen en hadden daarbij de mooie route door het Lutterzand genomen!

door Jan Willem ten Cate


Beste natuurvrienden en vriendinnen.

Zaterdag 3 november, de door de natuurwerkgroep EnHOe i.s.m. Landschap Overijssel georganiseerde natuurwerkdag, vroeg uit de veren, in de kou naar het Aamsveen op weg naar de gezelligheid van de lekker verwarmde boerderij op camping het Aamsveen.