door Annemiek Dijkstra

Onder leiding van Hans Gronert van Natuurmonumenten, zijn we werkzaam geweest op een deel van het terrein waar vier jaar geleden een stuk lariksbos is geruimd als verbindingszone tussen 2 heidegebieden. Na ruiming is er ook geplagd. Nu al is op vrijwel het hele terrein heide te zien. Dat is uitzonderlijk want vaak schijnt dat wel tien jaar of nog langer te duren.
We hebben de naaldboompjes en berkjes verwijderd. Ook een enkele aanwezige braam werd in zijn poging vaste grond onder de wortels te krijgen gefrustreerd.

door Erik Rolevink

Voor de veertiende keer sinds januari 2007 gingen we aan de slag op "ons" Varviksveldje. Voor wie al wat langer met EnHOe meedoet zijn de resultaten inmiddels wel te zien. Er is veel meer openheid gekomen op de heide door het korthouden van de opslag. Het kleinschalig maaien en plaggen begint ook langzaam z'n vruchten af te werpen. Ook het naastgelegen natuurontwikkelingsgebiedje van boer Verveld begint botanisch interessanter te worden. "Maaien en afvoeren" en dit consequent blijven volhouden blijft dus het devies. Uiteindelijk komt dan de beloning in de vorm van steeds meer verschillende soorten bijzondere planten en dieren.

door Eric Peters

Na een lange, hete zomer was het zaterdag 23 augustus eindelijk weer zo ver: zwoegen met EnHOe!
Tegen negenen was het stel compleet. Maar liefst 17 mensen, waarvan 2 dames die het ook graag eens wilden meemaken, Joke en Linda.